Efterfrågepolitik

Politik som förs för att gynna efterfrågan i ekonomin.