Humankapital

Ett mått på befolkningens och arbetskraftens samlade kompetens och arbetsförmåga.