Statens skatteintäkter

Intäkterna av skatt på arbete, kapital, konsumtion samt restförda och övriga skatter enligt Nationalräkenskapernas avgränsingar för staten.