Högskolepejl

Att välja program till högskola och universitet kan upplevas som ett svårt beslut med stor inverkan på framtiden. På den här sidan kan du se hur det har gått på arbetsmarknaden för studenter som studerat liknande högskoleutbildningar tidigare! 

Genom att studera personer som redan avslutat högskolan kan man konstatera att vägen in på arbetsmarknaden ser olika ut beroende på vilken högskoleutbildning man valt.

I tabellen nedanför kan du själv jämföra etableringsgrad och medianinkomst ett och tre år efter examen från högskoleutbildningar vid landets universitet och högskolor. Siffrorna avser studenter med examensår 2018 och 2020 och som arbetar 2021.

 • Alla program
 • Välj program
 • Agronom
 • Apotekare
 • Arbetsterapeut
 • Arkitekt
 • Audionom
 • Barnmorska
 • Biomedicinsk analytiker
 • Brandingenjör
 • Civilekonom
 • Civilingenjör
 • Dietist
 • FolkHögskoleexamenlärare
 • Fysioterapeut
 • Förskollärare
 • Grundskollärare
 • Hippolog
 • Hortonom
 • Högskoleexamen
 • Högskoleingenjör
 • Jurist
 • Jägmästare
 • Kandidatexamen
 • Konstnärlig högskoleexamen
 • Konstnärlig Kandidatexamen
 • Konstnärlig magisterexamen
 • Konstnärlig masterexamen
 • Landskapsarkitekt
 • Landskapsingenjör
 • Lantmästare
 • Logoped
 • Läkare
 • Lärare
 • Magister
 • Magisterexamenmedämnesbredd
 • Master
 • Officer
 • Optiker
 • Organist
 • Ortopodeingenjör
 • Psykoterapeut
 • Pyskolog
 • Receptarie
 • Röntgensjuksköterska
 • Sjukhusfysiker
 • Sjuksköterska
 • Sjöingenjör
 • Sjökapten
 • Skogsmästare
 • Social omsorg
 • Socionom
 • Specialistsjuksköterska
 • Speciallärare
 • Specialpedagog
 • Studie- och yrkesvägledare
 • Tandhygienist
 • Tandläkare
 • Tandtekniker
 • Trädgårdsingenjör
 • Veterinär
 • Yrkeslärare
 • Ämneslärare
 • Alla inriktningar
 • Välj inriktning
 • Arbetsmiljö och renhållning
 • Biologi och miljövetenskap
 • Djursjukvård
 • Fysik, kemi och geovetenskap
 • Företagsekonomi, handel och administration
 • Humaniora
 • Hälso- och sjukvård
 • Informations- och kommunikationsteknik (IKT)
 • Journalistik och information
 • Juridik och rättsvetenskap
 • Konst och media
 • Lantbruk, trädgård, skog och fiske
 • Matematik och övrig naturvetenskap
 • Material och tillverkning
 • Pedagogik och lärarutbildning
 • Personliga tjänster
 • Samhälls- och beteendevetenskap
 • Samhällsbyggnad och byggnadsteknik
 • Socialt arbete och omsorg
 • Säkerhetstjänster
 • Teknik och teknisk industri
 • Totalt
 • Transporttjänster
 • Alla lärosäten
 • Välj lärosäte
 • Beckmans Designhögskola
 • Blekinge tekniska högskola
 • Chalmers tekniska högskola
 • Enskilda Högskolan Stockholm
 • Ericastiftelsen
 • Försvarshögskolan
 • Gymnastik- och idrottshögskolan
 • Göteborgs universitet
 • Handelshögskolan i Stockholm
 • Högskolan Dalarna
 • Högskolan Evidens
 • Högskolan i Borås
 • Högskolan i Gävle
 • Högskolan i Halmstad
 • Högskolan i Skövde
 • Högskolan Kristianstad
 • Högskolan Väst
 • Johannelunds teologiska högskola
 • Karlstads universitet
 • Karolinska institutet
 • Konstfack
 • Kungl. Konsthögskolan
 • Kungl. Musikhögskolan i Stockholm
 • Kungl. Tekniska högskolan
 • Linköpings universitet
 • Linnéuniversitetet
 • Luleå tekniska universitet
 • Lunds universitet
 • Malmö universitet
 • Marie Cederschiöld högskola
 • Mittuniversitetet
 • Mälardalens universitet
 • Röda Korsets Högskola
 • Sophiahemmet Högskola
 • Stiftelsen Högskolan i Jönköping
 • Stockholms konstnärliga högskola
 • Stockholms Musikpedagogiska Institut
 • Stockholms universitet
 • Svenska institutet för kognitiv psykoterapi
 • Sveriges lantbruksuniversitet
 • Södertörns högskola
 • Umeå universitet
 • Uppsala universitet
 • Örebro Teologiska Högskola
 • Örebro universitet

Totala siffror per program

(efter avslutad utbildning)
Program Etable­rings­grad % Median­inkomst kr
Program och inriktning och lärosäte Etable­rings­grad % Median­inkomst kr
Källa: SCB

e/t = Uppgiften saknas. Detta kan bero på att antal elever är för få eller att programmet inte finns under den valda perioden.

 

 

 

 

Här kan du läsa mer om materialet!

Visste du att 93% av de som studerat till civilekonom hade jobb inom tre år efter examen?

Visste du att 94% av de som studerat till civilingenjör hade jobb inom tre år efter examen?