Löntagarfonder

En typ av fonder som infördes i början på 1980-talet. Innebar i korthet att fackliga organisationer kunde öka sitt inflytande över de privata företagen för att så småningom överta ägandet. Löntagarfonderna avskaffades 1992.