Parter

Med begreppet parter brukar man ofta syfta på arbetsmarknadens parter. Parterna på arbetsmarknaden är arbetsgivarnas organisationer, branschförbunden, samt arbetstagarnas organisationer, fackförbunden. Dessa parter sköter bland annat förhandlingarna i avtalsrörelsen.