Statspapper

Beteckning på värdepapper som Riksgälden ger ut för statens räkning. Statspapper kan både vara statsobligationer och statsskuldväxlar.