Materiell tillgång

En tillgång som går att ta på, t ex pengar, fastigheter eller mark. Jämför immateriell tillgång.