LOV

Lagen om Valfrihetssystem. Lagen trädde i kraft 1 januari 2009. Lagen reglerar när och hur privata aktörer får erbjuda sina tjänster inom välfärdssektorn. Lagen är ett alternativ till Lagen om Offentlig Upphandling, LOU, inom vissa sektorer i välfärdssektorn.