Grön skatteväxling

Innebär en skatteväxling där skatten ökar på fossila bränslen och el. De ökade skatteintäkterna används för att minska skatten på arbete.