Finansmarknad

Ett samlingsbegrepp på de globala marknader där handel sker med bland annat värdepapper och finansiella instrument. Börsen är ett exempel på en sådan marknadsplats.