Grundavdrag

Grundavdrag är ett monetärt avdrag från den beskattningsbara inkomsten. Grundavdraget varierar i storlek beroende på inkomststorleken och inkomstkällan.