Kondenskraftverk

Ett kondenskraftverk producerar enbart el och man tar inte vara på överskottsvärmen. Bränslet i ett kondenskraftverk är främst kol, olja och gas men också avfall används.