Unilaterala handlingar

Unilaterala handlingar är något som ett land genomför helt själv och på eget initiativ. Ett land kan till exempel själv sänka sina tullar på vissa varor även om andra länder fortsätter att ha tullar mot dessa varor.