Börsutveckling

År 2023 var ett bra men volatilt år på börsen. Nedan visas vecko- och månadsdata över börsutvecklingen, vilket innebär att snabba förändringar inte får genomslag direkt i siffrorna. 

Börsen har gått starkt de senaste 30 åren. Perioden inleddes visserligen med en nedgång i samband med1990-talskrisen, men därefter vände utvecklingen och var överlag mycket stark ända fram till millennieskiftet.

Det som främst drev börsvärdena uppåt under andra halvan av 1990-talet var fallande internationella räntor. Det gjorde att investerare sökte sig bort från räntebärande tillgångar och istället ökade efterfrågan på aktier. Dessutom gjorde en stark optimism kring den då framväxande IT-sektorn att värderingarna av många bolag sköt i höjden. Till slut blev det dock uppenbart att optimismen saknade förankring i verkligheten och luften gick ur bubblan med stora börsras som följd.

Ett annat stort ras, som även det syns tydligt i diagrammet, skedde 2007-2008 i samband med den globala finanskrisen. All Share på Stockholmsbörsen föll då med över 50 procent mellan juni 2007 och december 2008.

Efter finanskrisen inleddes återigen en uppgångsfas, som i stort höll i sig ända fram till februari 2020 då coronakrisen initialt medförde kraftiga börsras. Under februari och mars 2020 föll All Share Index på Stockholmsbörsen med 19 procent, samtidigt som Dow Jones backade med 22 procent. Under april skedde sedan en viss återhämtning som sedan fortsatte och till hösten 2020 hade index passerat nivån som var innan pandemin bröt ut.

Vad som påverkar börsen, hur priset på enskilda aktier eller index utvecklas och hur det påverkar samhällsekonomin förklaras här av Klas Eklund.