Skiktgräns

Det finns två skiktgränser vilka anger när man börjar betala statlig inkomstskatt om 20 respektive 25 procent. Till skillnad från brytpunkterna utgår skiktgränserna från den beskattningsbara inkomsten, det vill säga den taxerade inkomsten minus grundavdraget.