Moms

Momsen, eller mervärdesskatten, är en indirekt skatt som tas ut på produktion, försäljning eller användning av vissa varor eller tjänster.