MGN

Mest gynnad nation. Grundläggande handelspolitisk princip i WTO som innebär att varje fördel som något medlemsland ger till ett annat medlemsland, tex. tullreduktion, omedelbart och villkorligt ska tillfalla alla övriga medlemsländer i WTO. Undantag från klausulen kan göras för tullunioner, frihandelsområden, särskild och förmånlig behandling av u-länder samt på tjänsteområdet för ekonomiska och regionala integrationsarrangemang, tex. den nordiska arbetsmarknaden.