Arbetstagare

Den som tar ett arbete som erbjuds av en arbetsgivare.