Världshandel

Summan av alla enskilda länders utrikeshandel.