Utbildningskostnader per elev - internationellt

Sverige satsar mycket på utbildning och har högre kostnader per elev på både grundskole-, gymnasie- och högskolenivå än genomsnitten i OECD.

Investeringar i utbildningssektorn är viktiga för att bland annat skapa ekonomisk tillväxt, öka produktiviteten och för att minska sociala ojämlikheter i samhället. I diagrammet ovan visas totala kostnader per elev i årskurs 1-6 bland länderna i OECD. Nästan alla länder har obligatorisk grundskola men det är stora skillnader mellan de länder som investerar mest och de länder som investerar minst. Under 2020 spenderade Luxemburg mest per elev i årskurs 1-6 medan Mexiko placerade sig längst ned bland de jämförda länderna. Sverige placerade sig en bra bit över genomsnittet i OECD.

Genomsnittskostnaden per elev kan också variera inom länderna. Lokalkostnader och lönelägen kan exempelvis skilja sig mellan storstad och landsbygd.

I takt med att allt fler väljer att genomgå gymnasie- och universitetsutbildningar har utgifterna för utbildning också ökat över tid. Utbildningskostnaderna per elev tenderar att öka ju högre upp i utbildningsnivå man kommer. Sverige spenderar mer än genomsnittet i OECD oavsett studienivå. Vi spenderar också betydligt mycket mer på högskolestudier än många andra länder. Det har bland annat att göra med att vi har hög grad av forskning- och utvecklingssatsningar på universiteten.

Årliga kostnader per elev efter utbildningsnivå

Årliga kostnader per elev efter utbildningsnivå, köpkraftkorregerad USD, år 2020

SverigeOECD
Årskurs 1-613 99710 658
Årskurs 7-913 85711 941
Gymnasiet13 93912 312
Högskola/universitet26 21518 105
Källa: OECD, Education at a Glance 2023