Näringsverksamhet

Näringsveriksamhet är verksamhet som bedrivs yrkesmässigt, självständigt och med vinstsyfte. Den absolut mest vanliga verksamheten är företag.