Ohälsotalet

Ohälsotalet är ett mått på antalet utbetalda heldagar med sjuk- och aktivitetsersättning, sjukpenning, rehabiliteringspenning och arbetsskadesjukpenning från Försäkringskassan. Måttet beräknas som antalet heldagar per registrerad person, i åldrarna 16-64 år.