Löneglidning

Lönestegringar vid sidan om avtalen.