Flexicurity

Dansk modell för arbetsmarknaden som kännetecknas av såväl flexibilitet (flexibility) som trygghet (security) på arbetsmarknaden.