Nominell lön

Lön utan hänsyn till förändring i inflation. Används i samband med beskrivning av löneutveckling för grupper av anställda.