G7(8)

Internationellt forum bestående av Storbritannien, Frankrike, Tyskland, Italien, Japan, USA, Kanada och, från och med 1998, Ryssland.