Klimat och miljö

I den här sektionen presenteras fakta och statistik om klimat och miljö

 

Global uppvärmning

  Lokalt viktad trendlinje av årligt medel
 • 1900: −0,20 °C

 • 1901: −0,23 °C

 • 1902: −0,26 °C

 • 1903: −0,28 °C

 • 1904: −0,31 °C

 • 1905: −0,34 °C

 • 1906: −0,36 °C

 • 1907: −0,37 °C

 • 1908: −0,39 °C

 • 1909: −0,41 °C

 • 1910: −0,41 °C

 • 1911: −0,39 °C

 • 1912: −0,35 °C

 • 1913: −0,32 °C

 • 1914: −0,31 °C

 • 1915: −0,30 °C

 • 1916: −0,29 °C

 • 1917: −0,29 °C

 • 1918: −0,30 °C

 • 1919: −0,29 °C

 • 1920: −0,27 °C

 • 1921: −0,26 °C

 • 1922: −0,25 °C

 • 1923: −0,24 °C

 • 1924: −0,23 °C

 • 1925: −0,22 °C

 • 1926: −0,21 °C

 • 1927: −0,21 °C

 • 1928: −0,19 °C

 • 1929: −0,18 °C

 • 1930: −0,19 °C

 • 1931: −0,18 °C

 • 1932: 0,00 °C

 • 1933: −0,16 °C

 • 1934: −0,15 °C

 • 1935: −0,13 °C

 • 1936: −0,10 °C

 • 1937: −0,06 °C

 • 1938: −0,01 °C

 • 1939: 0,04 °C

 • 1940: 0,07 °C

 • 1941: 0,09 °C

 • 1942: 0,11 °C

 • 1943: 0,10 °C

 • 1944: 0,08 °C

 • 1945: 0,04 °C

 • 1946: 0,01 °C

 • 1947: −0,03 °C

 • 1948: −0,07 °C

 • 1949: −0,08 °C

 • 1950: −0,07 °C

 • 1951: −0,07 °C

 • 1952: −0,07 °C

 • 1953: −0,07 °C

 • 1954: −0,07 °C

 • 1955: −0,06 °C

 • 1956: −0,05 °C

 • 1957: −0,04 °C

 • 1958: −0,01 °C

 • 1959: 0,01 °C

 • 1960: 0,03 °C

 • 1961: 0,01 °C

 • 1962: −0,01 °C

 • 1963: −0,03 °C

 • 1964: −0,04 °C

 • 1965: −0,05 °C

 • 1966: −0,06 °C

 • 1967: −0,05 °C

 • 1968: −0,03 °C

 • 1969: −0,02 °C

 • 1970: 0,00 °C

 • 1971: 0,00 °C

 • 1972: 0,00 °C

 • 1973: 0,00 °C

 • 1974: 0,01 °C

 • 1975: 0,02 °C

 • 1976: 0,04 °C

 • 1977: 0,07 °C

 • 1978: 0,12 °C

 • 1979: 0,16 °C

 • 1980: 0,20 °C

 • 1981: 0,21 °C

 • 1982: 0,22 °C

 • 1983: 0,21 °C

 • 1984: 0,21 °C

 • 1985: 0,22 °C

 • 1986: 0,24 °C

 • 1987: 0,27 °C

 • 1988: 0,31 °C

 • 1989: 0,33 °C

 • 1990: 0,33 °C

 • 1991: 0,33 °C

 • 1992: 0,33 °C

 • 1993: 0,33 °C

 • 1994: 0,34 °C

 • 1995: 0,37 °C

 • 1996: 0,40 °C

 • 1997: 0,42 °C

 • 1998: 0,44 °C

 • 1999: 0,47 °C

 • 2000: 0,50 °C

 • 2001: 0,52 °C

 • 2002: 0,55 °C

 • 2003: 0,58 °C

 • 2004: 0,61 °C

 • 2005: 0,62 °C

 • 2006: 0,62 °C

 • 2007: 0,63 °C

 • 2008: 0,64 °C

 • 2009: 0,64 °C

 • 2010: 0,65 °C

 • 2011: 0,67 °C

 • 2012: 0,70 °C

 • 2013: 0,74 °C

 • 2014: 0,79 °C

 • 2015: 0,83 °C

 • 2016: 0,88 °C

 • 2017: 0,91 °C

 • 2018: 0,93 °C

 • 2019: 0,92 °C

 • 2020: 0,92 °C

 • 2021: 0,91 °C

 • 2022: 0,90 °C

Källa: NASA

Klimatförändringar

Klimatförändringar avser långsiktiga förändringar i jordens klimatsystem och kännetecknas av en ökning av den globala medeltemperaturen. Två konsekvenser av det här är stigande havsnivåer och smältande isar.

Hållbar handel

  Export per BNP
 • 1990: 100 Index

 • 1991: 93 Index

 • 1992: 93 Index

 • 1993: 111 Index

 • 1994: 125 Index

 • 1995: 128 Index

 • 1996: 129 Index

 • 1997: 140 Index

 • 1998: 144 Index

 • 1999: 144 Index

 • 2000: 160 Index

 • 2001: 150 Index

 • 2002: 143 Index

 • 2003: 142 Index

 • 2004: 152 Index

 • 2005: 164 Index

 • 2006: 171 Index

 • 2007: 169 Index

 • 2008: 167 Index

 • 2009: 152 Index

 • 2010: 160 Index

 • 2011: 160 Index

 • 2012: 154 Index

 • 2013: 150 Index

 • 2014: 154 Index

 • 2015: 155 Index

 • 2016: 157 Index

 • 2017: 157 Index

 • 2018: 166 Index

 • 2019: 166 Index

 • 2020: 160 Index

 • 2021: 171 Index

 • 2022: 195 Index

  Koldioxidutsläpp per BNP
 • 1990: 100 Index

 • 1991: 102 Index

 • 1992: 108 Index

 • 1993: 110 Index

 • 1994: 110 Index

 • 1995: 106 Index

 • 1996: 114 Index

 • 1997: 101 Index

 • 1998: 98 Index

 • 1999: 92 Index

 • 2000: 83 Index

 • 2001: 82 Index

 • 2002: 82 Index

 • 2003: 81 Index

 • 2004: 76 Index

 • 2005: 69 Index

 • 2006: 67 Index

 • 2007: 62 Index

 • 2008: 61 Index

 • 2009: 58 Index

 • 2010: 62 Index

 • 2011: 55 Index

 • 2012: 53 Index

 • 2013: 50 Index

 • 2014: 47 Index

 • 2015: 46 Index

 • 2016: 44 Index

 • 2017: 43 Index

 • 2018: 40 Index

 • 2019: 38 Index

 • 2020: 38 Index

 • 2021: 35 Index

 • 2022: 34 Index

Källa: EDGAR och SCB via Macrobond

Utsläpp av växthusgaser internationellt

 • Utsläpp av växthusgaser 2020

 • Resten av Världen: 44,1 Procent

 • Kina: 25,9 Procent

 • USA: 11,1 Procent

 • Indien: 6,7 Procent

 • Ryssland: 3,8 Procent

 • Indonesien: 3,1 Procent

 • Brasilien: 3,1 Procent

 • Japan: 2,2 Procent

Källa: Our world in data

Koldioxidintensitet

  Världen
 • 1990: 0,44 kg CO2/2017 PPP USD

 • 1991: 0,44 kg CO2/2017 PPP USD

 • 1992: 0,43 kg CO2/2017 PPP USD

 • 1993: 0,42 kg CO2/2017 PPP USD

 • 1994: 0,42 kg CO2/2017 PPP USD

 • 1995: 0,41 kg CO2/2017 PPP USD

 • 1996: 0,41 kg CO2/2017 PPP USD

 • 1997: 0,40 kg CO2/2017 PPP USD

 • 1998: 0,39 kg CO2/2017 PPP USD

 • 1999: 0,38 kg CO2/2017 PPP USD

 • 2000: 0,38 kg CO2/2017 PPP USD

 • 2001: 0,37 kg CO2/2017 PPP USD

 • 2002: 0,37 kg CO2/2017 PPP USD

 • 2003: 0,37 kg CO2/2017 PPP USD

 • 2004: 0,37 kg CO2/2017 PPP USD

 • 2005: 0,37 kg CO2/2017 PPP USD

 • 2006: 0,36 kg CO2/2017 PPP USD

 • 2007: 0,36 kg CO2/2017 PPP USD

 • 2008: 0,35 kg CO2/2017 PPP USD

 • 2009: 0,35 kg CO2/2017 PPP USD

 • 2010: 0,35 kg CO2/2017 PPP USD

 • 2011: 0,35 kg CO2/2017 PPP USD

 • 2012: 0,34 kg CO2/2017 PPP USD

 • 2013: 0,34 kg CO2/2017 PPP USD

 • 2014: 0,33 kg CO2/2017 PPP USD

 • 2015: 0,32 kg CO2/2017 PPP USD

 • 2016: 0,31 kg CO2/2017 PPP USD

 • 2017: 0,30 kg CO2/2017 PPP USD

 • 2018: 0,30 kg CO2/2017 PPP USD

 • 2019: 0,29 kg CO2/2017 PPP USD

 • 2020: 0,28 kg CO2/2017 PPP USD

 • 2021: 0,28 kg CO2/2017 PPP USD

Källa: EDGAR via Macrobond

Hållbarhet 

Hållbarhet omfattar ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet. Alla tre perspektiv behövs för att uppnå en balanserad utveckling med bevarad natur, ekonomisk tillväxt och social rättvisa. Hållbarhet har sina rötter i miljörörelsen under 1900-talet. Begreppet blev allmänt erkänt efter publiceringen av Brundtlandrapporten 1987, där hållbar utveckling definierades som "utveckling som tillgodoser dagens behov utan att äventyra framtida generationers möjligheter att tillgodose sina behov".