Klimat och miljö

I den här sektionen presenteras fakta och statistik om klimat och miljö med ett särskilt näringslivsperspektiv.

  • Om klimat och miljö 
    Här finns information om klimatet, miljön och en fördjupning av de faktorer som driver utsläppen och dess utveckling över tid.
  • Växthusgaser 
    Här finns fakta och statistik kring växthusgaser och hur Sveriges förhåller sig i internationell jämförelse.
  • Luftföroreningar 
    Här finns fakta och statistik kring luftföroreningar och hur Sveriges förhåller sig i internationell jämförelse.