Handelspolitik

Innefattar de åtgärder som en nationalstat tillämpar för att påverka handeln med varor och tjänster. Handelspolitik kan exempelvis handla om politiska överväganden, beslut och lagstiftning till exempel i form av export- och importlicenser samt tullar.