Inkomst

Allmänt begrepp som syftar på bruttoinflöde av pengar.