Blandekonomi

Blandekonomi är ett system där det finns inslag av både marknadsekonomi och planekonomi.