Tera

Prefix för energibenämning. Tera (T) = 1 000 000 000 000 . 1 terawattimme, TWh = 1 000 000 000 000 wattimmar.