Uruguayrundan

Multilateral handelspolitisk förhandlingsrunda mellan medlemsländerna i WTO som ägde rum under perioden 1986 till 1994. Det var under denna förhandlingsrunda som GATT omformades till att bli WTO.