Regionernas intäkter

Regionernas intäkter uppgick till 460 miljarder kronor under år 2022. Likt kommunerna finansieras regionernas verksamhet i huvudsak av intäkter från kommunalskatten samt intäkter från det kommunala utjämningssystemet.

Mellan åren 2017-2022 har intäkterna för regionerna vuxit med drygt 32 procent. Fördelningen av intäkterna har också förändrats där skatteintäkterna år 2017 motsvarade cirka 71,5 procent av intäkterna medan de år 2022 motsvarade cirka 66,6 procent av skatteintäkterna. De riktade statsbidragen har vuxit som andel av de totala intäkterna och motsvarade under år 2022 nära 9 procent av de totala intäkterna vilket är att jämföra med år 2017 då de endast motsvarade 4,4 procent av intäkterna.