Index

Ett mått som visar den relativa förändringen. För ekonomiska storheter sätts utgångsåret till 100 (således är detta basår) och de följande åren omräknas proportionellt till detta basår.