Dagslåneräntan

Ränta på bankers eller finansinstituts lån i Riksbanken eller hos varandra.