Metan

En växthusgas som produceras från biologiska processer, avfallshantering och boskap.