Stämpelskatt

Stämpelskatt betalas vid köp av fast egendom eller tomträtt. Skatten är 1,5 procent för privatpersoner och 4,25 procent för juridiska personer, och beräknas på köpeskillingen.