Kyoto-överenskommelsen/Kyotoprotokollet

Namnet på den uppgörelse som träffades på konferensen i japanska Kyoto 1997. Kyotoprotokollet säger bland annat att EU-länderna under perioden 2008-2012 ska minska sina utsläpp av växthusgaser med åtta procent, USA med sju procent och Japan med sex procent, jämfört med utsläppen 1990. USA har ännu inte godkänt avtalet. I Montreal 2005 fick Kyotoprotokollet sin slutgiltiga utformning avseende på regler för efterlevande. En process för förhandlingar om internationellt samarbete och framtidens klimatregim efter år 2012 inleddes också.