Avtalspension

Kollektivavtalad tjänstepension. Pension som arbetsgivaren betalar för anställds räkning.