Skatt på företagande - internationellt

Skattebelastningen på företagande är internationellt sett relativt hög i Sverige. En studie från Världsbanken visar att skatten som ett medelstort företag betalar i Sverige uppgår till 49,1 procent av vinsten, vilket placerar Sverige på plats 41 av 190 länder. 

En person som driver ett företag betalar och påverkas av en mängd olika skatter och avgifter. I Sverige handlar det till exempel om bolagsskatt, arbetsgivaravgift och kapitalinkomstskatt. Eftersom det rör sig om många olika typer av skatter måste man i internationella jämförelser göra vissa avgränsningar.

I studien Doing Business, som tas fram av Världsbanken, fokuserar man på skatter som betalas in av själva företaget. I praktiken handlar det om bolagsskatter, sociala avgifter, fastighetsskatter och vissa punktskatter. Att ägarnas kapital- och arbetsinkomstskatter inte tas upp betyder att studien, i strikt mening, jämför skatten på företag snarare än skatten på företagande.

I den senaste sammanställningen hamnar Sverige på plats 41 av 190 länder, sett till hur hög skatteandelen är i förhållande till vinsten i ett standardiserat medelstort aktiebolag. Notera att diagrammet ovan, av diagramtekniska skäl, endast redovisar ett urval av länder. Du kan läsa mer om de antaganden som ligger bakom Doing Business här.

En webbläsare som stöder JavaScript och SVG krävs för att se det här diagrammet.