Rörelseenergi

Den energi en kropp har på grund av sin rörelse