Skaleffekt

Skaleffekten refererar till sambandet mellan ökad ekonomisk aktivitet, genom ökad internationell handel och miljöpåverkan. Givet att ett branschernas relativa storlek och utsläppsintensitet är oförändrade visar skaleffekten hur ett lands totala utsläpp förändras.