Klas förklarar

Klas Eklund är en av Sveriges främsta läroboksförfattare och mest meriterade ekonomer. I nio korta filmer förklarar han grundläggande ekonomiska begrepp och samband. Senaste tillskottet handlar om coronakrisen.

Coronakrisen

Våren 2020 slog coronaviruset till. Hur påverkar detta ekonomin och arbetsmarknaden? Klas Eklund förklarar varför effekterna blir så allvarliga.

Konjunkturen

Varför går det upp och ner i ekonomin? Klas Eklund förklarar konjunkturcykeln och varför en lågkonjunktur faktiskt kan föra något gott med sig.

Skatter

Hur beskattas våra inkomster och kan skatter förändra hur vi beter oss? Klas Eklund förklarar hur skatter fungerar och vad de finansierar.

Invandring och integration

Vilka olika typer av invandring finns det och hur skiljer sig förutsättningarna åt mellan de olika grupperna? Klas Eklund förklarar vad som påverkar integrationen på arbetsmarknaden.

Utbud och efterfrågan

Varför uppstår bostadsköer? Klas Eklund förklarar hur utbud och efterfrågan fungerar och vad som händer när marknadsmekanismerna sätts ur spel.

Inflation och deflation

Hur mycket inflation är lagom? Klas Eklund förklarar vad inflation och deflation är, vad Riksbanken gör för att styra inflationen och vilka problem som kan uppstå om priserna ökar i för snabb takt.

Arbetsmarknaden

Är arbetslöshet alltid ett problem? Klas Eklund förklarar hur arbetsmarknaden fungerar, vilka som tillhör arbetskraften och vad man kan göra för att minska arbetslösheten.

Tillväxt

Hur skapas ekonomisk tillväxt? Klas Eklund förklarar vad tillväxt är och hur innovationer och ökad produktivitet kan minska fattigdomen i världen.

Miljö

Kan ekonomisk tillväxt vara bra för miljön? Klas Eklund förklarar hur miljön kan förbättras genom teknisk utveckling, internationellt samarbete och det som ekonomer kallar att sätta pris på miljön.