Variabel kraft

Variabel kraft avser de kraftslag som har en variarande elproduktion, exemplevis vindkraft och solkraft.