Förmögenhetsskatt

Sverige avskaffade förmögenhetsskatten 2007. När den fanns svarade den bara för några promillen av de totala skatteintäkterna. Precis som Sverige har flera EU-länder valt att avskaffa skatten under de senaste decennierna.

En webbläsare som stöder JavaScript och SVG krävs för att se det här diagrammet.

Förmögenhetsskatten i Sverige avskaffades den 1 januari 2007. Tidigare uppgick den till 1,5 procent på förmögenheter över 1,5 miljoner kronor för ensamstående och 3 miljoner kronor för gifta eller sammanboende.

Inom EU är det endast Spanien som har renodlad förmögenhetsskatt på inhemska tillgångar. Spanien avskaffade visserligen skatten 2008, men återinförde den igen i samband med den finansiella krisen 2011. Utöver Spanien har två ytterligare EU-länder varianter på förmögenhetsskatt. Italien har en förmögenhetsskatt på tillgångar i utlandet. Nederländerna har en form av förmögenhetsskatt även om det inte är själva förmögenheten som sådan som beskattas utan en antagen avkastning. Belgien införde 2018 en skatt på vissa finansiella tillgångar, men denna avskaffades under 2019.

Övriga EU-länder har antingen aldrig haft en förmögenhetsskatt eller valt att avskaffa den. Till exempel tog Österrike bort sin förmögenhetsskatt 1994, Tyskland 1997, Finland 2006 och Frankrike 2018.

I tabellen nedan redovisas hur stora skatteintäkter förmögenhetsskatten genererade i Sverige fram till 2007. Som andel av de totala skatteintäkterna rörde det sig i normalfallet om mellan 0,3 till 0,5 procent.

Förmögenhetsskatten 1995-2007

Miljoner kronorAndel av totala skatteintäkter (%)
19952 8550,33
19963 1440,34
19973 5840,37
19985 1470,49
19995 4530,49
20006 0270,51
20018 5900,73
20028 2230,70
20036 4930,53
20043 9340,30
20054 8970,36
20066 1420,43
200700,00
LADDA NER
Källa: ESV och SCB
Avser summan av förmögenhetsskatten för fysiska och juridiska personer.