Äldreomsorg i privat regi

Privata utförare utgör en betydande del av äldreomsorgen. 23 procent av hemtjänsten och 21 procent av platserna på äldreboendena tillhandahålls av privata utförare.

År 2016 var drygt 228 000 personer, 65 år eller äldre, beviljade hemtjänst och ytterligare nära 88 000 bodde permanent i särskilt boende för äldre. En stor del av denna omsorg tillhandahålls av privata utförare. Inom hemtjänsten handlar det om 23 procent av samtliga hemtjänsttimmar i landet. Skillnaderna mellan länen är dock stora. Medan 62 procent av hemtjänsttimmarna i Stockholms län utförs i privat regi, rör det sig endast om 2 procent av timmarna i Norbottens län.

De regionala variationerna är också stora sett till äldreboendena. I såväl Stockholms som Uppsala län tillhandhåller privata utförare mer än hälften av platserna för äldre med särskilt boende. I stark kontrast till detta står Blekinge län där privata utförare helt saknas.

Notera att du under flikarna nedan kan ta del av mer detaljerade sifferunderlag till diagrammen.

Hemtjänst för personer 65 år eller äldre

Avser läget i oktober 2016

Hemtjänsttimmar totaltHemtjänsttimmar i privat regi
Blekinge93 216,0013 294,00
Dalarna179 362,0013 056,00
Gotland48 639,0016 238,00
Gävleborg162 680,0034 187,00
Halland182 923,0018 574,00
Jämtland82 316,0013 938,00
Jönköping173 167,0021 128,00
Kalmar163 478,005 232,00
Kronoberg106 497,008 669,00
Norrbotten161 201,003 907,00
Skåne697 619,0052 270,00
Stockholm1 178 202,00733 668,00
Södermanland155 457,0027 168,00
Uppsala155 600,0044 266,00
Värmland169 708,0013 370,00
Västerbotten168 648,0028 527,00
Västernorrland179 173,0011 714,00
Västmanland158 538,0062 116,00
Västra Götaland809 031,0062 025,00
Örebro173 216,0018 488,00
Östergötland207 902,0034 639,00
Riket5 406 573,001 236 474,00
Källa: Socialstyrelsen

Antal personer 65 år eller äldre i särskilt boende

Avser läget i oktober 2016

Antal totaltAntal i privat regi
Blekinge1 655,001,00
Dalarna2 911,00169,00
Gotland573,00149,00
Gävleborg3 214,00249,00
Halland2 642,00907,00
Jämtland1 509,00190,00
Jönköping3 583,00159,00
Kalmar2 255,00101,00
Kronoberg1 961,00284,00
Norrbotten3 216,0036,00
Skåne10 378,002 604,00
Stockholm15 855,008 035,00
Södermanland2 706,00271,00
Uppsala2 823,001 167,00
Värmland2 796,00348,00
Västerbotten3 028,0014,00
Västernorrland2 837,0094,00
Västmanland3 046,00448,00
Västra Götaland14 467,001 330,00
Örebro2 725,00118,00
Östergötland4 706,001 559,00
Riket88 886,0018 233,00
Källa: Socialstyrelsen