Utsläpp av andra växthusgaser

Växthusgaser bidrar till den globala uppvärmningen. De mest kända växthusgaserna är koldioxid (CO2), dikväveoxid (N2O) och metan (CH4). Det finns dock andra gaser som också spelar en viktig roll för jordens klimat.

  • Fluorerade gaser och känt som F-gaser är en grupp av industriellt framställda gaser som inkluderar hydrofluorokarboner (HFCs), perfluorokarboner (PFCs) och svavelhexafluorid (SF6). Dessa gaser används i olika industriella applikationer, såsom kylmedel, lösningsmedel och i halvledarproduktion. Trots att de släpps ut i mindre mängder jämfört med CO2, har de en mycket starkare växthuseffekt. Till exempel är den globala uppvärmningspotentialen för vissa HFCs tusentals gånger större än för CO2.
  • Ozon (O3) i troposfären bildas nära jordytan genom kemiska reaktioner mellan solstrålning och luftföroreningar som kväveoxider (NOx) och flyktiga organiska föreningar (VOCs). Denna typ av ozon bidrar till växthuseffekten och har även skadliga hälsoeffekter.
  • Vattenånga är en naturlig del av atmosfären och den mest förekommande växthusgasen. Dess koncentration påverkas indirekt av andra mänskliga växthusgasutsläpp. När jordens yta värms upp sker två processer. Dels avdunstar mer vatten på planeten, dels kan varm luft hålla mer vatten. Detta ökar mängden vattenånga i atmosfären, vilket förstärker växthuseffekten ytterligare genom en positiv återkopplingseffekt.