Vattenmagasin

Vattenmagasin bredvid vattenkraft fungerar som batterier, där potentiell energi kan lagras