Effektiv ränta

Den årliga procentuella avkastningen på ett värdepapper med fast nominell ränta då man tar hänsyn till inköpspriset och den kapitalvinst, eller kapitalförlust, som kan uppstå om man löser in värdepapperet i förtid. Motsats till enkel ränta.